top of page

TERMIN 6

Handelsrätt (RVGA31)

Företagsekonomi

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer (STGA04)

Scrolla ner för att komma till Nationalekonomin

Vetenskapliga metoder i företagsekonomin (FEGC47)

Nationalekonomi Fortsättningskurs (NEGB01)

Arbetsmarknadens ekonomi (NEGB21)

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi (NEGC15)

Företagets finansiering och styrning (NEGC48)

Externredovisning 2 (FEGB56)

Miljö- och Naturresursekonomi (NEGB20) 

Offentlig ekonomi och politik (NEGB23)

Portföljval (NEGC18)

Riskhantering i finansiella företag (NEGC49)

Redovisning och Styrning (FEAD25)

Beteendeekonomi (NEAD26)

bottom of page