top of page

GAMLA TENTOR

Hjälp oss hjälpa andra som tidigare studenter hjälpt dig, skicka in din gamla tenta redan idag

Denna sidan är utbildningsfokuserad och till för att ni medlemmar ska få lite hjälp på vägen. Genom att se på hur tidigare studenter har svarat på sina tentor kan du själv bilda dig en uppfattning hur du ska gå tillväga och lösa problem på din egna. Vi är måna om att hjälpa varandra i KarlEkon och att sprida kunskapen vidare, så hjälp gärna nästkommande studenter likaså genom att skicka in dina gamla tentor. Glöm dock inte att det är i strid mot upphovsrättslagstiftningen att ladda upp någon annans tentamen eller en gemensamt skriven tenta.

(Det är anonymt)

bottom of page