top of page

UTSKOTT

KarlEkons Utskott

KarlEkons verksamhet är indelad i åtta områden där presidiet är stammen och grunden för KarlEkons hela verksamhet. Från presidiet finns sju grenar där varje gren representeras av en ordförande för ett utskott, ett utskott som har egna ansvarsområden för både externa och interna uppgifter för KarlEkons räkning. KarlEkons utskott är;

Presidiet

Presidiet är den administrativa och ytterst ansvariga enheten i KarlEkon. Till presidiet hör ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare. Det är ordförande och skattmästare som är föreningens firmatecknare och det är de som har huvudansvaret för hur KarlEkons arbete utförs. Presidiet är det enda utskottet en inte kan söka till. Dock kan en söka till skattmästarutskottet (scrolla ner för att läsa mer om det). För att komma med i presidiet ansöker en till styrelseposten vid respektive års- samt vårstämma.​KarlEkon är medlem i S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation), vilket öppnar ett nätverk med andra lärosätens ekonomföreningar i Sverige. Presidiet har till uppgift att, förutom att sköta KarlEkons dagliga och långsiktiga drift, deltaga i resursdagar och fullmäktigemöten rörande S.E.R.O.​S.E.R.O. bistår KarlEkon med olika ekonomiska stöd och kunskap i frågor gällande stadgetolkningar och råd till hur styrelsen skall ställa sig i fråga som de inte känner sig redo att gå till beslut i.​Klicka på knappen nedan för att komma till KarlEkons styrdokument.

Näringslivsutskottet

eleonora, kostym 2517x4388.JPG

Näringslivsutskottet är som ett verktyg som ska underlätta och förbättra kontaktytan mellan våra medlemmar och näringslivet. Vi i utskottet jobbar ständigt med att kontakta personer i näringslivet, via telefon och mail men även att vi åker ut och träffar dem fysiskt över en kaffe eller lunch. Där vi, tillsammans med dem kommer fram till hur de kan vara med och bidra till att vår förening växer. Det kan exempelvis vara med kunskap, erfarenhet, diverse sponsring eller rent ekonomiskt. 

Vi bollar idéer med varandra i utskottet, med näringslivet och även övriga utskott och medlemmar i KarlEkon. Vi gör våra egna aktiviteter som exempelvis företagsbesök eller gästföreläsningar. Sedan stöttar vi och hjälper övriga utskotten samt projektledare att få hjälp från näringslivet till deras aktiviteter eller kommande projekt. Exempelvis vid introduktionen att vi får in sponsring från samarbetspartners. 

Det finns otroligt mycket möjligheter att tillsammans med näringslivet underlätta för våra medlemmar under studietiden. Så har du idéer eller är intresserad av att sitta med i vårt utskott, tveka inte att höra av dig!

Vill du veta mer om vad utskottet gör och kanske engagera dig, kontakta Ordförande för Näringslivet. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktuppgifterna.

Marknadsföringsutskottet

leo, becker kostym pt2.JPG

Marknadsföringsutskottet är det utskott som arbetar mycket med marknadsföring och sociala medier. Det finns mycket KarlEkon gör som innefattas inom denna kategori och det sker därför ett konstant samarbete med KarlEkons andra utskott.

Vårt främsta fokus är att information om evenemang kommer ut i våra sociala medier (Facebook, Instagram och Snapchat). Dessa evenemang varierar stort under året, och kan innefatta allt från en vanlig innebandy turnering till KarlEkons årsstämma. Under dessa event så är det även vår uppgift att fotografera och filma vad som händer under dagen. Det skapar material som våra medlemmar kan ta del av och det skapar ett intresse för medlemmarna som kanske vill närvara nästa gång vi har ett liknande evenemang. Vi skapar även egna videos som publiceras på KarlEkons youtube.

Är du intresserad av marknadsföring eller vill veta mer om utskottet, kontakta Ordförande för Marknadsföring. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktuppgifterna.

Sexmästeriet

emelie, kostym 2517x4388.JPG

Sexmästeriets största uppgift är att se till att det finns mötesplatser där medlemmarna, och andra studenter, kan mötas. Utskottet ansvarar för olika evenemang som föreningen arrangerar och deltar i.

Detta är även den mest studentikosa delen utav KarlEkon, då denna del är arrangör för sittningar, temafester (Nollephester, Ovvesittningar, osv) samt ansvarar för andra sociala aktiviteter, både på C.A.P.S och på andra lokaler runt om i Karlstad. En stor del av arbetet handlar om att hålla kontakten med de andra föreningarna vid universitetet, för att utveckla Karlstads studentliv.

Vill du anordna evenemang och projekt samt utveckla den sociala studentlivet i Karlstad, kontakta då Ordförande för Sexmästeriet. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktuppgifter.

Idrottsutskottet

hussein, kostym 2517x4388.JPG

Idrottsutskottet jobbat aktivt inom Karlekon för:

  • att Karlekons medlemmar varje vecka ska få ett flertal tillfällen att träna ett flertal sporter under terminens gång

  • att anordna större sportsliga evenemang som tex. turneringar och pröva-på dagar

  • att klyftorna mellan terminerna ska bli mindre

Som ordförande för idrottsutskottet är det du som person som är ytterst ansvarig för att se till att aktiviteterna genomförs, håller en bra kvalitet och att aktiviteterna har en lokal bokad. Som ordförande skall du även se till att medlemmarna får den information de behöver för att kunna närvara vid aktiviteterna varje vecka samt närvara på ett så stort antal som du har möjlighet till.
 
Som invald medlem i idrottsutskottet har du som uppgift att hjälpa ordförande med överenskomna eller uppkommande uppgifter som rör verksamheten och medlemmarna. Exempel på detta kan vara: planering, hålla i träningar, skicka ut information m.fl. Du som person skall finnas där och agera som ordförandes högra hand vid behov och alltid vara redo att kliva in.
 
Vill du veta mer om vad utskottet gör och kanske engagera dig, kontakta Ordförande för idrottsutskottet. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktuppgifterna.

Utbildningsutskottet

yasmine, kostym 2517x4388 pt2.JPG

KarlEkons utbildningsutskott arbetar främst med utbildningsbevakning genom bland annat programråd men även med att anordna studiecirklar och gästföreläsningar. På senare tid har utbildningsutskottet även börjat arbeta med att förenkla och vara ett kompletterande stöd i processen för att söka utlandstermin. Du kan läsa mer om att söka en utlandstermin genom att klicka på knappen nedan.

Vill du veta mer om utbildningsutskottet eller om du har något du vill att vi lyfter till programråden kontaktar du Ordförande för Utbildning. Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktuppgifterna.

C.A.P.S utskott

nora, julle kostym_edited.jpg

Vad är C.A.P.S?

En bar och samlingsplats som C.A.P.S kräver ett engagemang från studenter så att alla bitar faller på plats. Därav har C.A.P.S ett eget utskott bestående av en ordförande, en vice ordförande, en personalansvarig, en inköpsansvarig, en boknings- och eventansvarig, en logistikansvarig samt två marknadsföringsansvariga.

Att vara med i utskottet

Att vara med i utskottet innebär att du får vara med att sätta din egen prägel på baren och alla våra evenemang, du får bidra med idéer och driva C.A.P.S framåt. Att engagera sig ideellt är något som slår högt hos en framtida arbetsgivare och att vara med i just vårt gäng på C.A.P.S visar inte bara på att du är engagerad utan även att du kan vara med och driva en rörelse, något som är väldigt utvecklande för dig som individ.

Att vara med i vårt utskott innebär inte att man måste jobba varje gång, men vi har ansvaret att se till att de finns personal så vi kan driva runt baren. Vi har en stor personalgrupp som tillsammans hjälps åt för att bemanna baren de kvällar vi har öppet. Vi försöker också dra samman personalen minst en gång per termin. Personalgruppen består av helt vanliga studenter som emellanåt väljer att ha lika kulbakom baren som framför!

Kontakta Oss

Klicka på knappen nedan för att komma till kontaktuppgifterna för C.A.P.S Ordförande samt Vice Ordförande. Klicka på knappen bredvid för att komma till C.A.P.S hemsida för att läsa mer.

Skattmästarutskottet

backman, kostym 2517x4388.JPG

Skattmästaren är firmatecknare och ytterst ansvarig för Karlekons ekonomi. Skattmästaren ingår i presidiet men väljer ibland att söka ett utskott för att få lite extra hjälp med den löpande bokföringen.


Som invald medlem i skattmästarutskottet är din främsta uppgift att assistera sittande skattmästare med den löpande bokföringen.

Du kommer vidare få en djup förståelse kring föreningens ekonomiska situation och en bra erfarenhet för framtiden.

Klicka på knappen nedan för att komma till Skattmästarens kontaktuppgifter.

bottom of page