STYRELSEN

KarlEkon styrelse för verksamhetsåret 2021-2022

IMG_3887 (2).jpg

Ordförande

Johannes Dahlberg

IMG_3919 (2).jpg

Vice Ordförande

Astrid Norgren

KONTAKTUPPGIFTER
VICE ORDFÖRANDE
TEL: 
MAIL:
VICEORDFORANDE@KARLEKON.COM

IMG_3906 (2).jpg

Skattmästare

Hanna Edlund

Sekreterare

Anna Eriksson

IMG_3898 (2).jpg

KONTAKTUPPGIFTER
SKATTMÄSTARE
TEL: 070-844 23 98
MAIL:
SKATTMASTARE@KARLEKON.COM

KONTAKTUPPGIFTER
SEKRETERARE
TEL: 070-788 55 38
MAIL:
SEKRETERARE@KARLEKON.COM

IMG_3896 (2).jpg

Ordf. Studiesociala

Linnéa Hansson

Ordf. Idrott

Gabriel Lavebratt

Ordf. Idrott

Gabriel Lavebratt

KONTAKTUPPGIFTER
SEXMÄSTARE
TEL: 073-539 24 59
MAIL:
STUDIESOCIALA@KARLEKON.COM

KONTAKTUPPGIFTER
SEXMÄSTARE
TEL: 070-386 88 76
MAIL: IDROTT
@KARLEKON.COM

Ordf. Utbildning

Martin Westerlund

IMG_3918 (2).jpg
IMG_3925 (2).jpg

Ordf. Näringsliv

Alireza Rasooli

KONTAKTUPPGIFTER
UTBILDNINGS ORDFÖRANDE
TEL: 
MAIL:
UTBILDNING@KARLEKON.COM

KONTAKTUPPGIFTER
NÄRINGSLIV ORDFÖRANDE
TEL: 
MAIL:
NARINGSLIV@KARLEKON.COM

Ordf. Marknadsföring

Mathilda Nedéus

Person Holding Tablet

Vice Ordf. Marknadsföring

VAKANT

KONTAKTUPPGIFTER
MARKNADSFÖRING ORDFÖRANDE
TEL: 
MAIL:
INFO@KARLEKON.COM

KONTAKTUPPGIFTER
VICE MARKNADSFÖRING ORDFÖRANDE

VAKANT

Ordf. C.A.P.S

Oscar Karlsson

IMG_3915 (2).jpg

Vice Ordf. C.A.P.S

Ivo Kuijpers

KONTAKTUPPGIFTER
ORDFÖRANDE C.A.P.S
TEL: 070-022 55 41
MAIL:
ORDFORANDE@CAPSKARLSTAD.SE

KONTAKTUPPGIFTER
VICE ORDFÖRANDE C.A.P.S
TEL: 073-822 42 53
MAIL:
VICEORDFORANDE@CAPSKARLSTAD.SE

KONTAKTUPPGIFTER
ORDFÖRANDE
TEL: 076-189 02 55
MAIL: ORDFORANDE@KARLEKON.COM

IMG_3974 (2)_edited