Lediga poster

På den här sidan hittar du lediga poster att söka i KarlEkon samt kommande ansökningsperioder.

  • Ordförande för Utbildning

Posten går att söka till föreningsstämman i februari.

Skicka en ansökan till Valberedningen@karlekon.com

PLANERA DITT ENGAGEMANG

Schema för alla

ansökningsperioder

Uppdaterad senast 2020-04-14

  - Projektgrupp SM i Ekonomi

Januari

  - Projektledare KEY-dagen

  - Utskott

  - Marknadsföringsutskottet

  - Idrottsutskottet

  - Utbildningsutskottet

Februari

  - Styrelsen

  - Vice Ordförande

  - Skattmästare

  - Ordförande Näringsliv

  - Ordförande Sexmästeriet

  - Vice Marknadsföring

  - Vice C.A.P.S

  - Valberedningen

  - Projektgrupp KEY-dagen

Mars

  - Kommitté HT

  - Projektledare Åreresan

  - Projektledare Flottracet

  - Fadderanmälan HT

April

  - Projektgrupp Åreresan

  - Projektgrupp Flottracet

  - Utskott

  - Sexmästerietsutskott

  - C.A.P.S utskott

Maj

  - Utskott

  - Näringslivsutskottet

  - Sexmästerietsutskott

  - Marknadsföringsutskottet

 

  - Åreresan anmälan

September

  - Spektaklet

  - Styrelsen

  - Ordförande

  - Sekreterare

  - Ordförande Utbildning

  - Ordförande Idrott

  - Ordförande Marknadsföring

  - Ordförande C.A.P.S

  - Generaler

Oktober

  - Projektledare SM I Ekonomi

  - Företagsvärd KEY-dagen

  - Crew KEY-dagen

  - Kommitté VT

  - C.A.P.S Utskott

November

  - Fadderanmälan VT

December

Detta är en uppskattning över när ansökningsperioderna öppnar

upp för alla poster som du kan engagera dig i. Dock kan tiderna för

posterna variera, vänligen kontakta info@karlekon.com för mer

info vid intresse eller håll utsikt längst upp i "Aktuella poster".