top of page

OM KARLEKON

Karlstad Ekonomistuderandes förening sedan 1980

KarlEkon, Karlstads Ekonomistuderandes Förening, är den största utbildningsföreningen vid Karlstads universitet. Vår främsta målgrupp, som utbildningsförening, är studenterna som läser ekonomiprogram och ekonomirelaterade utbildningar vid universitetet och det är här vi även hittar majoriteten av våra drygt 1 500 medlemmar.

Sedan starten, 22 september 1980, har KarlEkon ständigt varit i utveckling. Detta beror till största på alla våra engagerade som gjort det möjligt att bedriva samt utveckla den verksamhet som vi bedriver. Som utbildningsförening har vi som främst ändamål att bedriva utbildningsbevakning, alltså se till att ekonomiutbildningen vid Karlstads universitet håller en hög standard. Syftet bakom detta är ganska självklart, att vår tid i Karlstad ska vara all möda värd och att vi vid slutet av universitetstiden får ett jobb. Att alla, ett år, efter sin examen ska ha en vettig sysselsättning är ett utav de målen vi arbetar för och detta gör vi inte bara genom utbildningsbevakning.

KarlEkon -

Karlstad Ekonomistuderandes Förening

KarlEkons högsta beslutande organ är föreningsstämman som består av föreningens medlemmar och kallas en gång per termin till möte för att utse nya ledamöter, diskutera förvaltningen samt framtiden för KarlEkon. Som medlem har du rätt att lyfta fråga angående KarlEkons förvaltning eller ideér på förändring. Stämman väljer sin styrelse som skall förvalta KarlEkon och då blir ytterst ansvariga för att KarlEkons verksamhet drivs utifrån stadgarna.

KarlEkons verksamhet är indelad i sju områden där presidiet är stammen och grunden för KarlEkons hela verksamhet. Från presidiet finns sex grenar där varje gren representeras av en ordförande för ett utskott, ett utskott som har egna ansvarsområden för både externa och interna uppgifter för KarlEkons räkning. KarlEkons sex olika utskott är;

  • Näringsliv

  • Marknadsföring

  • Sexmästeriet (Studiesociala)

  • Idrott (Studiesociala)

  • Utbildning

  • C.A.P.S (Föreningens lokal)

Utöver dessa sex huvudgrenar arrangerar KarlEkon ett antal olika projekt som drivs av styrelsens utvalda projektledare som tillsätts löpande.

KarlEkon -

Karlstad Ekonomistuderandes Förening

bottom of page