TERMIN 5

Nationalekonomi Fortsättningskurs

(NEGB01)

Finansiella marknader, risk och försäkring

(NEGB19)

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi (NEGC50)​

Tillämpad ekonometri (NEGC16)

Vetenskapliga metoder i nationalekonomin (NEGC47)