top of page

Vårstämma 2020-05-27

Dagordning

Dagordningen till vårstämman kan du hitta

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan till vårstämman kan du hitta

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse till vårstämman kan du hitta

Budget

Budgeten till vårstämman kan du hitta

Propositioner

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till de lediga posterna hittar du

bottom of page