top of page

TERMIN 4

SAMMANFATTNINGAR

Företagsekonomi 2 (FEGB01)

Verksamhetsstyrning

Marknadsföring & Affärsutveckling

Externredovisning 2

Scrolla ner för att komma till Nationalekonomin

Investering & Finansiering

Nationalekonomi Fortsättningskurs (NEGB01)

Kvantitativa metoder i nationalekonomi

Mikroekonomi B

Makroekonomi B

Ekonometri

bottom of page