top of page

Preliminär föredragningslista Vårstämma 2022

Dagordningen

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till de lediga posterna hittar du:

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 

bottom of page