top of page

Vårstämma 2017

Dagordning

Dagordning Vårstämma 2017

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Poster som skall tillsättas

  • Vice ordförande
    • Skattmästare

    • Ordförande för näringslivsutskottet

    • Ordförande för sexmästeriet

    • Vice ordförande C.A.P.S

Inkomna ansökningar för posterna

Ansökningar 2017

Motioner

Inga motioner har skickats in till viceordforande@karlekon.com, vilket får ske t.o.m. 2017-04-16.

Propositioner

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

bottom of page