Vårstämma 2017

Dagordning

Dagordning Vårstämma 2017

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Poster som skall tillsättas

 • Vice ordförande
  • Skattmästare

  • Ordförande för näringslivsutskottet

  • Ordförande för sexmästeriet

  • Vice ordförande C.A.P.S

Inkomna ansökningar för posterna

Ansökningar 2017

Motioner

Inga motioner har skickats in till viceordforande@karlekon.com, vilket får ske t.o.m. 2017-04-16.

Propositioner

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Sociala Medier

 • Facebook - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle
 • YouTube - Vit Circle

© Copyright 2020 KarlEkon