top of page

Extrainsatt föreningsstämma

2019-03-20

Bästa medlemmar i Karlekon!

Då vi under årsmötet fick in en motion om att hela styrelsen ska ha samma mandatperiod samt en proposition om en ny styrelsepost så kommer vi nu ha en extrainsatt föreningsstämma den 20/3 kl 16.15 för att tillsammans besluta om hur KarlEkon kommer se ut i framtiden!

Motionsstopp är den 10/3, motioner skickas till viceordforande@karlekon.com.

Dagordning

Dagordning Extrainsatt föreningsstämma 2019

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Motioner

Propositioner

Publiceras senast sju dagar innan stämman arrangeras.

bottom of page