top of page

Extrainsatt föreningsstämma

2018-05-31

Ärade KarlEkoniter, det är nu dags för en extrainsatt föreningsstämma! Den 31/5 12:15 i sal Sjöström, 1B309, är det dags att utse ny skattmästare. Vi bjuder givetvis på kaffe och fika!

Att engagera sig under studietiden är inte bara kul utan även attraktivt hos arbetsgivare! Så tveka inte och ansök för att få sitta med i styrelsen 2018/2019.

De styrelseposter som går att söka inför den extrainsatta föreningsstämman är:
– Skattmästare

Motionsstopp är den 21/5, motioner skickas till viceordforande@karlekon.com senast 21/5.

Dagordning

Dagordning Extrainsatt föreningsstämma 2018

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Propositioner

Publiceras senast sju dagar innan stämman arrangeras. 

Ansökningar och valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar.

Vi ses där!
bottom of page