top of page

Årsstämma 2017

Dagordning

Dagordning Årsstämma 2017

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

Poster som skall tillsättas

Dessa styrelseposter ska tillsättas:

  • Ordförande

  • Sekreterare

  • Ordförande för Utbildningsutskottet

  • Ordförande för Marknadsföringsutskottet

  • Ordförande för studentbaren C.A.P.S.

  • Ordförande för Idrottsutskottet

Dessa förtroendevalda posterna ska tillsättas:

  • Webmaster

  • Generaler för vår- och höstnollning

  • Sakrevisor

Inkomna ansökningar för posterna

Motioner

Inga motioner har skickats in till viceordforande@karlekon.com.

Propositioner

Publiceras senast 2 veckor innan stämman arrangeras.

bottom of page