Extrainsatt föreningsstämma

2020-02-04

Dagordning

Dagordningen till Extrainsatt Föreningstämma hittar du.

Budget

Årsbudget 2020 hittar du.

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen för KarlEkon 2020 hittar du.

Nomineringar

Valberedningens nominering till den lediga posten hittar du.

Motioner

Inga motioner har skickats in.

Propositioner

Sociala Medier

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© Copyright 2020 KarlEkon