top of page

Föreningsstämma 2021 

Dagordning

Dagordningen till föreningsstämman kan du hitta

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan till föreningsstämman kan du hitta

Budget

Budgeten till föreningsstämman kan du hitta

 

Motioner

Propositioner

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till de lediga posterna hittar du

bottom of page