top of page

SKICKA IN DIN TEMTAMEN 

Ladda upp din tenta här

Hjälp kommande studenter, ladda upp din tenta, döp filen till Termin,Kurs, Datumet tentan skrevs T.ex: (Termin1-Externredovisning-16-09-30) 

Ladda upp

Denna sidan är utbildningsfokuserad och till för att ni medlemmar ska få lite hjälp på vägen. Genom att se på hur tidigare studenter har svarat på sina tentor kan du själv bilda dig en uppfattning hur du ska gå tillväga och lösa problem på din egna. Vi är måna om att hjälpa varandra i KarlEkon och att sprida kunskapen vidare, så hjälp gärna nästkommande studenter likaså genom att skicka in dina gamla tentor. Glöm dock inte att det är i strid mot upphovsrättslagstiftningen att ladda upp någon annans tentamen eller en gemensamt skriven tenta. 

Saknas någon kurs eller vid andra frågor kontakta utbildning@karlekon.com

Framtida studenter tackar för ditt bidrag till vår tentamenssamling.

Uppladdad!

bottom of page