top of page

STYRELSEN VT19

Anna Marble (Ordförande), Rebecca Lennatrz (Vice Ordförande), Philip Jansson (Skattmästare), Louise Enoksson (Sekreterare), Oskar Lysér (Utbildning), Hasen Hafid (Marknadsföring), Linnéa Johansson (Näringsliv), Axel Larsson (Idrott), Emma Palmborn (Sexmästeri), Nora Gustafsson (Ordförande C.A.P.S), Jack Norrena (Vice Ordförande C.A.P.S)

bottom of page