top of page

STYRELSEN HT19

Anna Marble (Ordförande), Alice Lundgren (Vice Ordförande), Martin Westerlund (Skattmästare), Louise Enoksson (Sekreterare), Oskar Lysér Olsson (Utbildning), Hasen Hafid (Marknadsföring), Karolina Skytt (Näringsliv), Axel Larsson (Idrott), Ella Söderberg (Sexmästeri), Oliver Perttunen (Art Director), Nora Gustafsson (Ordförande C.A.P.S), Arvid Häller (Vice Ordförande C.A.P.S)

bottom of page