Styrelsen Vårterminen 2020

Amanda Nygren (Ordförande), Alice Lundgren (Vice Ordförande), Martin Westerlund (Skattmästare), Linnéa Söderström (Sekreterare), Marcus Olsson (Utbildning), Wilma Högqvist (Marknadsföring), Karolina Skytt (Näringsliv), Ivo Kuijpers (Idrott), Ella Söderberg (Sexmästeri), Oliver Perttunen (Art Director), Sara Wiman (Ordförande C.A.P.S), Arvid Häller (Vice Ordförande C.A.P.S)

Sociala Medier

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© Copyright 2020 KarlEkon