top of page

STYRELSEN VT 20

Amanda Nygren (Ordförande), Alice Lundgren (Vice Ordförande), Martin Westerlund (Skattmästare), Linnéa Söderström (Sekreterare), Marcus Olsson (Utbildning), Wilma Högqvist (Marknadsföring), Karolina Skytt (Näringsliv), Ivo Kuijpers (Idrott), Ella Söderberg (Sexmästeri), Oliver Perttunen (Art Director), Sara Wiman (Ordförande C.A.P.S), Arvid Häller (Vice Ordförande C.A.P.S)

Året med Styrelsen började redan julen 2019 med en julhälsning till våra kära medlemmar <3

bottom of page