Styrelsen Höstterminen 2020

Amanda Nygren (Ordförande), Amanda Persson (Vice Ordförande), Celina Nilsson (Skattmästare), Linnéa Söderström (Sekreterare), Marcus Olsson (Utbildning), Wilma Högqvist (Marknadsföring), Sebastian Ruud Tietze (Näringsliv), Ivo Kuijpers (Idrott), Hanna Jansson (Sexmästeri), Vakant (Art Director), Sara Wiman (Ordförande C.A.P.S), Leila Kafaii (Vice Ordförande C.A.P.S)