top of page

TERMIN 7

SAMMANFATTNINGAR

Företagsekonomi

Scrolla ner för att komma till Nationalekonomin

Advanced Service Management (FEAD49)

Business Marketing (FEAD13)

Hållbara affärer och ledarskap (FEAD47)

Redovisning och Styrning (FEAD25)

Beteendeekonomi (NEAD26)

Ekonomisk utvärderingsmetod (NEAD27)

International Financial Accounting (FEAD11)

Internationell Makroekonomi (NEAD15)

Externredovisning 3 (FEGC45)

Nationalekonomi Fortsättningskurs (NEGB01)

bottom of page