top of page

TERMIN 5

SAMMANFATTNINGAR

Företagsekonomi

Scrolla ner för att komma till Nationalekonomin

Ekonomistyrning 2 (FEGC44)

Externredovisning 3 
(FEGC45)

Beskattningsrätt (RVGA04)

Marketing Strategies (FEGC02)

Service Management (FEGC46)

Marknadsrätt 1 (RVGA15)

Nationalekonomi Fortsättningskurs (NEGB01)

Finansiella marknader, risk och försäkring
(NEGB19)

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi (NEGC50)​

Tillämpad ekonometri (NEGC16)

Vetenskapliga metoder i nationalekonomin (NEGC47)

bottom of page