top of page

TERMIN 7

Företagsekonomi

Scrolla ner för att komma till Nationalekonomin

Advanced Service Management (FEAD49)

Business Marketing (FEAD13)

Hållbara affärer och ledarskap (FEAD47)

Redovisning och Styrning (FEAD25)

Nationalekonomi Fortsättningskurs (NEGB01)

Beteendeekonomi (NEAD26)

Ekonomisk utvärderingsmetod (NEAD27)

International Financial Accounting (FEAD11)

Internationell Makroekonomi (NEAD15)

Externredovisning 3 (FEGC45)

bottom of page