top of page

Årsstämma 2023

Preliminära handlingar årsstämma 2023

Dagordning:

Valberedningens nomineringar:

Propositioner: Inga propositioner

Motioner: Inga motioner 

bottom of page