top of page
Wave

Slutliga föredragningslistan för 

Vårstämman 2021

Dagordningen

Dagordningen till vårstämman hittar du

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen till vårstämman hittar du 

Årsbokslut

Årsbokslutet till vårstämman hittar du

Budget

Budget till vårstämman hittar du

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till de lediga posterna hittar du

bottom of page