top of page

Näringslivsutskottet

Sök till:

Uppdaterat senast 2020-09-13

Skicka din ansökan till:

ordf.naringsliv@karlekon.com

Berätta lite om dig själv i mailet, varför du vill vara med i utskottet samt ifall du har några tidigare erfarenheter av liknande engagemang/arbete,

Senast den söndagen 20 september

Sebastian Ruud Tietze

Ordförande Näringsliv

Mail:

Telefonnr:

ordf.naringsliv@karlekon.com

073-231 83 33

Om Utskottet

Näringslivsutskottet är som ett verktyg som ska underlätta och förbättra kontaktytan mellan våra medlemmar och näringslivet. Vi i utskottet jobbar ständigt med att kontakta personer i näringslivet, via telefon och mail men även att vi åker ut och träffar dem fysiskt över en kaffe eller lunch. Där vi, tillsammans med dem kommer fram till hur de kan vara med och bidra till att vår förening växer. Det kan exempelvis vara med kunskap, erfarenhet, diverse sponsring eller rent ekonomiskt. 

Vi bollar idéer med varandra i utskottet, med näringslivet och även övriga utskott och medlemmar i KarlEkon. Vi gör våra egna aktiviteter som exempelvis företagsbesök eller gästföreläsningar. Sedan stöttar vi och hjälper övriga utskotten samt projektledare att få hjälp från näringslivet till deras aktiviteter eller kommande projekt. Exempelvis vid introduktionen att vi får in sponsring från samarbetspartners. 

Det finns otroligt mycket möjligheter att tillsammans med näringslivet underlätta för våra medlemmar under studietiden. Så har du idéer eller är intresserad av att sitta med i vårt utskott, tveka inte att höra av dig!

bottom of page