top of page

UTBILDNINGSUTSKOTTET

SÖK TILL ORDFÖRANDE FÖR

Skrolla ner för att läsa vad posten som Ordförande för Utbildningsutskottet innebär

Vill du bli KarlEkons nästa Ordförande för Utbildningsutskottet?

Skicka din ansökan till valberedningen@karlekon.com

senast söndagen den 11 oktober.

_DSC4821_edited.jpg

Vad gör man som Ordförande för Utbildningsutskottet?

Hej mitt namn är Marcus Olsson och jag är Ordförande för utbildningsutskottet. Som Ordförande för utbildningsutskottet ansvarar jag för utbildningsutskottets verksamhet och att kontinuerligt hålla styrelsen informerad om denna. Jag bär ansvaret för att bevaka erkonomiutbildningar vid Karlstad Universitet och föra studenternas talan gentemot lärosätet. 

Det åligger mig att:

  • Upprätthålla en kontinuerlig dialog med lärosätet för att kunna förmedla förändringar i utbildningen eller dylikt till medlemmarna i föreningen. 

  • Delta vid Karlstads studentkårs utbildningsträffar. 

  • Ordna programrådsmöten minst två gånger per termin med lärosätet samt utse studentrepresentanter från samtliga terminer till dessa. 

  • Ansvara för att olika studietips presenteras till de nya studenterna vid varje terminsstart. 

  • Presentera studietips till de nya studenterna vid varje terminsstart. 

  • Vara ansvarig för att projektledare utses för Karlstads deltävling i SM i Ekonomi samt vara styrelsens kontaktperson. 

  • Erbjuda lämpliga forum för studier, exempelvis i form av studiecirklar ditt företag alternativt erfarna studenter bjuds in för att svara på frågor och hjälpa andra studenter. 

  • Genomföra omröstning av Årets lärare under Årsmöte och presentera resultatet på KEY-banketten dit vinnaren även skall bjudas in för att få diplom. 

  • Ansvarar för att det upprättas en kalender för tentamina terminsvis. 

  • Ansvarar för att fliken “Gamla tentor” och “Sammanfattningar” uppdateras kontinuerligt på KarlEkons hemsida upp till termin 6.

Har du känsla för utbildning och är intresserad av att utvecklas inom det tillsammans med ett riktigt härligt gäng? Då är Ordförande för Utbildningsutskottet posten för dig!

bottom of page