top of page

Redaktionella Ändringar: Stadgar

Bästa medlemmar,

Styrelsen har gjort några redaktionella ändringar som är markerade i gult i stadgarna. Se gärna över ändringarna. Om det är någon medlem som invänder mot att de redaktionella ändringarna gjorts inom 14 dagar får styrelsen ta tillbaka ändringarna och ett beslut får tas på nästkommande stämma istället. Om ingen medlem invänder mot de redaktionella ändringarna i stadgarna går beslutet igenom. Klicka på knappen till höger för att komma till stadgarna.

Publicerad: 2020-11-25

bottom of page