top of page

FYLLNADSVAL

VALBEREDNING

Bästa medlemmar, 

På grund av ett avhopp i Valberedningen söker vi nu någon som vill ta över arbetet med resten av gruppen! Som en del av valberedningen är det ni som bereder stämman tillsammans genom att intervjua den avgående styrelsen för att få en bild av de kompetenser som behövs för respektive post. 

 

Som person bör du vara opartisk, analytisk samt ha ett intresse för att utveckla föreningen framåt.  

Du kommer att sitta i Valberedningen tillsammans med Martin Westerlund, Oliver Perttunen och Sara Eriksson. 

Skicka din ansökan till viceordforande@karlekon.com med en beskrivning av dig själv samt varför just du passar på posten. Sista ansökningsdagen är den 13 december. 

bottom of page