top of page

ANNONSER

Studenter hjälper yngre elever

 

Det är en stor del av alla som engagerar sig i läxhjälp som själva är studenter, det berättar läxhjälpsbolaget Allakando. Många elever upplever det som en tydlig fördel att undervisas av en lärare som redan läst ämnet själv och att det kan leda till bättre resultat i skolan

 

Läxhjälp är en väldigt vanlig företeelse i Sverige. Allakando grundades 2007 och har sedan dess hjälpt 26 000 elever att nå sina studiemål. Det är många år av erfarenhet och många timmar av erfarenhet. Läxhjälp har sedan 2007 växt mycket i omfattning. År 2013 så infördes möjligheten att göra avdrag på skatten om man anlitar läxhjälp, på grund av det så kallade RUT-avdraget. Då växte intresset mycket och många valde att anlita studiehjälp – detta ändrades dock i slutet av 2016 då möjligheten att göra skatteavdrag togs bort. Men intresset har inte minskat på grund av det, snarare tvärtom. Mer info om Allakando läxhjälp finns här.

 

Läxhjälp är ett meningsfullt engagemang för studenter

Läxhjälp har inte bara inneburit en möjlighet för elever att utvecklas i sina studier – utan också en möjlighet för studenter att hjälpa till med andras utbildning vid sidan av sin egen utbildning. Allakando har många privatlärare – varav en stor del själva är studenter inom högre utbildning. Det finns naturliga skäl till det – framförallt handlar det om att det är mycket enklare att undervisa i ett ämne som man själv har läst. Studiehjälp handlar ofta om att förmå att lära ut tekniker och knep för att ta sig an ett ämne eller en kurs och då har en lärare som själv har läst kursen eller ämnet ett stort pedagogiskt försprång i den uppgiften. Det finns även andra som erbjuder läxhjälp, exempelvis Smartstudies som är särskilt inriktade på mattehjälp. Mer info om Smartstudies finns här

 

Undervisning både fysiskt och online

En sak som gör att läxhjälp lämpar sig särskilt väl för studenter är att det är så pass flexibelt. Som privatlärare hos Allakando kan du i samråd med din elev lägga upp tid och plats så att det passar er båda – det är läraren och eleven som styr det i samråd med varandra. Det finns även möjlighet att undervisa online, Allakando har utvecklat goda verktyg för digital undervisning. Klicka här för att läsa mer om Allakando mattehjälp online.

 

Privatlärare är ett meriterande uppdrag – en insats för en elev och för samhället i stort

Det viktigaste för att en elev ska klara sig bra i livet är att den har rätt förutsättningar att klara sin skolgång. Med godkända betyg öppnar sig möjligheter att vidareutbilda sig och söka jobb. Med goda kunskaper öppnar sig möjligheter att läsa på, intressera sig för samhällsutvecklingen och göra sin röst hörd.

 

Privatlärare över hela Sverige

Det finns möjlighet att engagera dig som privatlärare över hela landet – Allakando söker lärare och mattelärare över hela Sverige. Oavsett om du bor i Karlstad eller någon annanstans i Sverige. Det är en viktig och värdefull erfarenhet och du får en kompensation som gör att du breddar ditt CSN – vilket möjliggör ett roligare studentliv.

ALLAKANDO

bottom of page