top of page

Årsstämma 2022

Slutgiltig föredragningslista årsstämma 2022

Dagordning:

Valberedningens nomineringar:

Propositioner: Inga propositioner

Motioner: Inga motioner 

bottom of page