top of page

Vårstämma 2018

Dagordning

Dagordning vårstämman 2018

Publiceras senast två veckor innan stämman arrangeras. 

Poster som ska tillsättas

  • Viceordförande

  • Skattmästare

  • Ordförande för näringslivsutskottet

  • Sexmästare

  • Viceordförande CAPS

Motioner

Vill du ha tips på hur man skriver en motion? 

Motioner får skickas in fram till och med 14/4 till viceordforande@karlekon.com.

Propositioner

Publiceras senast sju dagar innan stämman arrangeras. 

Valberedningens nomineringar

Valberedningens nomineringar till vårstämman 2018.

bottom of page