top of page

Historiska protokoll

Vill du se något protokoll från innan 2018?

Vänligen maila till ordforande@karlekon.com för att begära ut mötesprotokoll från innan år 2018

bottom of page