Historiska protokoll

Vill du se något protokoll från innan 2018?

Vänligen maila till ordforande@karlekon.com för att begära ut mötesprotokoll från innan år 2018

Sociala Medier

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© Copyright 2020 KarlEkon