Välkommen! När du blir medlem blir du medlem i både studentföreningen KarlEkon och studentpuben C.A.P.S.

BLI MEDLEM

> Inträde på C.A.P.S

> Söka förtroendevalda poster

> Gratis kaffe när vi står i Aula Magna ;)

> Möjligheten att delta på evenemang så som

- Föreningsstämmor

- Idrottsaktiviteter

- Introduktionen

- Föreläsningar

- Sittningar

Detta ingår i ditt

MEDLEMSSKAP

Pris

Medlemsskapet är gratis!

Period

Medlemskapet löper ut den 31 december oavsett när du väljer att bli medlem och behöver alltså förnyas vid årsskiftet varje år.